Vali Ayhan ile Zeynel Başkanın, Urfa'daki din alimlerini ziyaret etmesi basında eleştirilince Cüppeli Ahmet tepki gösterdi, Vali ile başkana sahip çıktı.

Cüppeli Ahmet sosyal medya hesabından verdiği destekte “Bu ziyâretlerin devletimize karşı hiçbir zarârı yoktur ama Hdp zihniyetine zarâr verdiği için Tele1 gibi haber kanallarının tepkileri cibilliyetlerine uygun düşmüştür.” ifadelerini kullandı.

 Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın geçtiğimiz ay kentteki din alimlerine yaptığı ziyaret Cumhuriyet Gazetesi ile Tele1’de “Valinin Şeyh Sevgisi” başlığı ile haber olmasına tepki gösteren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül de Şeyh İzzedin Aksan’nı ziyaret ederek Valiye destek olmuştu.
Başkan Beyzgül’ün Şeyh İzzettin Aksan’a yaptığı ziyareti de Valinin ziyareti gibi Cumhuriyet Gazetesi ve Tele1 olmak üzere bazı basın yayın organları haberleştirerek eleştirmişti.

Zeynel Başkan ile Vali Salih Ayhan’a yönelik yapılan haberlere sert tepki gösteren Cüppeli Ahmet Vali ile Başkan Beyazgül’e destek verip sahip çıktı.
Cüppeli Ahmet’in Vali ile Zeynel Başkana destek açıklaması şöyle; 

Şanlıurfa'da Bungalov Evler Açılışa Hazır Şanlıurfa'da Bungalov Evler Açılışa Hazır

Tele1 gibi Hdp’ye yakın kanallar, Şanlıurfa Valisi Salih AYHAN ile Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL Beyefendi’nin Şanlıurfa’nın büyük âlim ve velîlerinden Şeyh İzzeddîn el-Haznevî Hazretleri’ni ziyâret etmelerini lâikliğe aykırı göstererek Devletimizin Vâlisini ve Belediye Başkanını hedef hâline getirmişlerdir.

Oysa Şeyh İzzeddîn el-Haznevî Hazretleri vatanına ve milletine bağlı, hiçbir zaman Hdp zihniyetini desteklememiş Ehl-i Sünnet büyüklerindendir. İki günde bir Kur‘ân-ı Kerîm’i hatmeden ve doksan yaşına yakın olan böyle bir zâtı ziyâret etmek elbette ziyâret edenlere şeref kazandırır.
Bu zâtlar memleketimizin kanaat önderleri olup kırk senedir yaşanan Pkk sorununa panzehir olmuşlardır. Bu büyükler olmasaydı Doğu ve Güneydoğu'nun devletimizden koparılması hedefleniyordu.

Keşke devlet ricâli bu büyüklerin kıymetini daha önce bilselerdi de Pkk hiç zemin bulamasaydı ama "zarârın neresinden dönülürse kârdır" kabîlinden bunu da değerli sayıyoruz. Bu ziyâretlerin devletimize karşı hiçbir zarârı yoktur ama Hdp zihniyetine zarâr verdiği için Tele1 gibi haber kanallarının tepkileri cibilliyetlerine uygun düşmüştür.

Şanlıurfa’da bulunan Şeyh İzzeddîn, Şeyh Abdüsselâm, Tillo’da bulunan Molla Burhân, Norşin’de merhum Şeyh Abdülkerîm, Ohin’de Şeyh Fethullâh Ayte ve Şeyh Mes'ûd ve Diyarbakır’da bulunan Tayyib Elçi gibi Hocalarımız ve daha niceleri vatanın bölünmemesi için çok hizmet görmüşler ve görmektedirler.

Onlar bizim başımızın tâcıdır, kendilerine sonsuz hürmetler ediyor, hizmetlerinin devâmını diliyoruz. Doğu ve Güneydoğu medreseleri, Ehl-i Sünnet ilimleriyle ma'mûr oldukça vatanımız aslâ bölünmeyecek ve Siyonist Kürdistan projeleri başarıya eremeyecektir! Üstâdımız Hazretleri’nin vefâtı münâsebetiyle tâziye için Şeyh Abdüsselâm el-Haznevî Hazretleri ile Şeyh İzzeddîn el-Haznevî Hazretleri her ikisi de ilerlemiş yaşlarına rağmen hem Hasan Efendi Hocamızı ziyâret etmişler hem de bu fakîrin hânesini teşrîf etmişlerdir...

Allâh-u Teâlâ, kendilerine hayırlı uzun ömürle daha nice hizmetler nasîb eylesin, Hdp zihniyetini de makhûr-u mağlûb eylesin. Âmîn!”