Doğum Tarihi - Vefat Tarihi - 03.04.2023
Babası
Annesi
Memleket şanlıurfa
Adres
Defin Yeri
Defin Tarihi 04.04.2023