Doğum Tarihi - Vefat Tarihi - 29.03.2023
Babası
Annesi
Memleket şanlıurfa
Adres
Defin Yeri
Defin Tarihi 30.03.2023