Bir kısım, güya adı; İslam ülkelerinde(!) Kur'an karşıtı; faşizan, devletçi ve milliyetçi ilkel ilkelere nahoş bakanlara, gerçek faşistler; bölücülük, gericilik, yobazlık la suçlarlar.

Yani gerçek faşistler; anti emperyalist ve faşist karşıtlarına faşist der. Îman, İslam ve Kur'an kokan her teklife önyargılı yaklaşan kemalist müritler, yobaz sofistleri gericilikle suçluyor. 
Aslında iki tarafında bilfiil yaptıkları eylemler aynıdır. 
Mesela; iki tarafta mezarcıdır. Zaman zaman mezar-makber anıtkabirlere giderek; arzu, istek ve şikayetlerini cahiller; el açarak, adı bilginler; defterlere yazarak dilek ve dualarını, arzu ve temennilerini ve hatta ciddi manada şikayetlerini; protokole uygun bir tarz ve tavırla imzalayarak, makberdeki ölü mevtaya (gözyaşlarıyla) arz ediyorlar.
Hey maşallah(!) Hak-hukuk, adalet, isimli tarikatlar yanında; bid'at, batıl, sefalet, çağdaşlık, milliyetçilik perdesi altında; ilericilik adına; çağdışı gericilik yön ve yöntemleri en üst perdeden dillendiriliyor.
Ama, hamdolsun. Kurtulması gereken kurum ve kuruluşlar; ipleri hergün biraz daha azgınların despot ellerinden kurtariyorlar. Hatta, yapanlar; farkında olmasalar da; yapan ve yaptıran bir Kadir-i küllü şey, Muktediri mutlak var. 
"Sabır, Savaş, Zafer; Adım: Müslüman." Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabb'im nefsimizi ve neslimizi uyandırsın. Her türlü şirkten, dalaletten, sefaletten ve sefahetten korusun. Amin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz.