Başta Hak Din İslâm ve Anayasası ve gerçek  kaynağı Kur'an ve Hukuki/Fıkhi Uygulaması olan Resul'i Sünnet, şerh ve tefsiri olan Sahih Hadisler'i ve bunların tarif ve tertiplediği maddi ve manevi kutsal değerleri,...

Bu mübarek ve mualla, kutsal değerler adına hareket ettiklerini ilan eden kurum ve kuruluşlar, yeryüzünde her kim/kimler tarafından, bireysel veya toplumsal beşeri ideolojik, ekonomik, siyasi ve menfi/ırkçı siyasi rant ve menfaatperestler, saltanatlarına alet ederse etsin: 
Cenabı Allah'ın, Meleklerinin, Peygamberlerinin ve ilk insan Hz Adem'den kiyamete kadar ki son insan/ademe kadar, bütün kullarının hidayete layık olanlar için nasihat, bereket, hidayet, tövbe ile nedametlerine vesile, değil iseler; buğzu, adaveti, nefreti ve laneti onların üzerine olsun.
Yeryüzünde meydana gelmiş ve gelebilecek olan Rabbani doğal afetler, beşeri en kanlı savaşlar ve acımazssız katliamlar, biyolojik ve sosyolojik salgın hastalıklar ve vahşi terörizmin ve anarşizmin en acımazsız ve alçakçası: 
Her hangi bir ülkede veya bölgede, adalet ve hukukun insanlar arasında, sosyal adaletten, yasalar ve kanunlar ünündeki eşitlikten uzak taraftar olarak siyasilaştırılmesıdır! 
Böylesi bir durumun olması ve vatandaşlar arasında yeterince zalimliğin olgunlaşmış tezabüratı, o ülkeleri ve bölgeleri mutlaka en zor durum ve en zararlı olan bölünme ile karşı karşıya getirir. Hani depmremler için dile getirilen akli ve ilmi bazı tespitli ifadeler var.
Deprem sallar, yıkmaz lakin yıkan ve öldüren imar, inşa ve iskandaki su-i isti'mallerdir. Denildiği gibi, milletleri ve devletleri de bölen, parçalayan, perişan eden, içerdeki ve dışarıdaki terörist mihraklar ve mahfiller değillerdir ve olamazlar! 
En böyük bölüculük: Dahili ve harici isyanlara ve ve tefrikacı mihraklara da zemin hazırlayan zalim idarciler ve adil olmayan yasalarla "Evrensel İnsan Hak ve Özgurlukleri" nin herhangi bir millet ve inaç adına taraftarlıkla siyasallaştırmasıdır. 
Kurdun olmadığı yerde it beslenmediği gibi, temiz kafada bit, temiz evde böcek, fare cirdon, temiz hazırlanmış tohum ve topraklarda ki ekinlerede ayırık otları bitmez. Bataklığın olmadığı yerde sazlık, sazlığin bulunmadığı yerde farklı vahşi canavarlar barınamazlar. 
Demek ki en büyük vahşet ve dehşet: Adalet ve hukukun aynı ülkedeki vatandaşlar arasından öncelik verilerek, birileri adına taraf hale getirilip siyasallaştırılmasıdır. Evet, hakkı tanınmayan, hukuku ihmal ve ihlal edilen, aklı dümura uğramamış her fert ve tolum fırsat bulunca, hatta her riski göğüsleyerek adaletin sağlanması için illaki isyana zorlanılırsa meşru zeminde kiyam edilerek, haklarının teminnine çalışılır. Bunun adı: İslam'i insanlık. Soyadı: Rabbani fıtrattır.