Yeryüzünde, herhangi bir devlete karşı (bilmeyerek de olsa) işlenmiş cinayet ve suç şebekleriyle ve terörist örgütlerle olan işbirliği ve güç birliği sürecinden doğan maddi ve manevi sorumluluk, hata ve günahlar için:

Yapılan hataları ve işlenen günahların açık ve net itirafı olan, kamuoyu önünde "Allah affetsin" ve on binlerce vatandaşın ölümünün sonucunda (velev bilmeyerek) meydana gelen az veya çok, maddi ve manevi hasar, zayiata karşın bu hatalar sonucunda, tek taraflı "Helallik Dilemek" eğer hakikati halde mümkün ise?

Dünyada ki bütün cezaevlerinin boşalması, kapatılması ve bütün mahkemelerin, Yargıtay’ın lağvedilmesi lazım gelmez mi? Şüphesiz ki, her insan işlediği suç ve hatalar sonrasında bir vicdani pişmanlık ve helallik ister!

Mahkeme tutanaklarında: Hemen-hemen, bütün suçluların "pişmanım ve beratımı istiyorum" ifadeleri meydandadır. Bizim ki sıradan bir vatandaş aklıdır. Bilim, hukuk, adalet ne derse elbette hakikat odur!