Bakan yardımcılığı, SGK Başkanlığı, akademik kariyeri ve tecrübesiyle Şanlıurfa’ya bir katma değer sağlayacağını düşünen birçok Şanlıurfalı, Mehmet Selim Bağlı’ya 2023 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde bir şans verilmesini istiyor.

2018 yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Parti Şanlıurfa Milletvekilliği için aday adayı olan ancak o dönem aday gösterilmeyen Mehmet Selim Bağlı’nın isminin 2023 Genel Seçimlerine giden süreçte yeniden Şanlıurfa kulislerinde konuşulması dikkat çekti.

2018 Genel Seçimlerinde aday gösterilmediği halde her hangi bir kırgınlığa ve küskünlüğe tevessül etmeyen Mehmet Selim Bağlı’nın ülkesi ve Şanlıurfa için birçok başarılı çalışmaya imza atmaya devam etmişti.

2023 Genel Seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı bilinmeyen Mehmet Selim Bağlı’nın, Şanlıurfa’da büyük bir karşılığı olduğunu ve Şanlıurfa’ya değer katacağını düşünenler onun 2023 genel seçimlerde aday adayı olmasını bekliyor. 

Şanlıurfa’nın gelişmesine, kalkınmasına ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uyan bir isim olan Mehmet Selim Bağlı’nın  2023 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı olup olmayacağı merak konusu oldu.

MEHMET SELİM YAĞLI KİMDİR?

1975 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Bağlı daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi bölümünde ise yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

EĞİTİM BİLGİLERİ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şanlıurfa’ya Geliyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Şanlıurfa’ya Geliyor

Lise : Birecik İmam-Hatip Lisesi(1994) 
Lisans : Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi(1998) 
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi(2010) 
Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi(2013)
 Yabancı Dil : İngilizce(KPDS 82) ve iyi derecede kitabi Arapça 

MESLEKİ BİLGİLER  

-Maliye Bakanlığı, Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı, ( Temmuz 1999-Ocak 2000) -Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Denetçi Yardımcısı ve Denetçi (Ocak 2000- Nisan 2007) 
–Türkiye Büyük Millet Meclisi, İç Denetçi (Nisan 2007-Nisan 2013)
  -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı (24 Nisan 2013-17 Aralık 2015)
 -Sosyal Güvenlik Kurumu, Başkan(18 Aralık 2015-27 Aralık 2019 )
   -Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı (27 Aralık 2019) 

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORADA ÇALIŞTIĞI KONULAR

 –Türkiye’de kamusal karar alma süreçlerinin analizi -Türkiye’de Temel Politika Metinleri(İktidar Partisi Programı, Seçim Beyannamesi, Hükümet Programı, Sektörel Stratejiler ve Kalkınma Planları) ile Kamu Politikaları Arasındaki İlişki 
-Siyasal Kararların Kamu Politikalarına Dönüşme Düzeyinin Tespiti ve Ölçümü 
 -“Yeni Kamu Yönetimi” Modelinde Kamu Maliyesi ve Bütçe Hakkı Kullanımı -Bütçe Hakkı Kullanımında Etkinlik Göstergeleri
 -TBMM’nin Bütçe Hakkı Kullanımındaki Etkinlik Düzeyinin Ölçümü
 -Türkiye’de Mali Yerelleşme Düzeyi -Türkiye’de kamu mali yönetim ve kontrol sürecinde “Saydamlık” ve “Hesap verebilirlik” ilkelerinin uygulanışı
 -Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik plan hazırlama ve iç kontrol sistemi kurma çalışmalarının değerlendirilmesi
 -Türkiye’de sosyal yardım ve hizmetlerin sunumunda etkinlik ve model önerisi 
-Vatandaşlık hakkı olarak “Aile Sigortası” maliyet-fayda analizi
  -2001 sonrası uygulanan makro ekonomi politikalarının sosyal refah üzerindeki etkisi 
-2001 Sonrası Türkiye Ekonomisinde Büyüme, Birikim ve Bölüşüm Dinamiklerindeki Değişim
 -OECD Üyesi Ülkelerin Sosyal Harcama Etkinlik Durumlarının Karşılaştırılması

 HAKEMLİ DERGİLERDE ÇIKAN MAKALELER 

1-“Yeni Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminde TBMM’nin Bütçe Denetimi”, Bütçe Sürecinde Parlamentonun Değişen Rolü Uluslararası Sempozyumu, Afyonkarahisar, 8-9 Ekim 2008.
 2-“Kalkınma Ajansları”, Değişik Yönleriyle Yerelleşme, (ed. Veysel Karani BİLGİÇ), Seçkin Yayıncılık, 2009.
 3-“Etkinlik ve Eşitlik Çelişkisi Bağlamında Yeniden Dağıtım Politikalarının Sosyal Refah Üzerindeki Etkisi”, Maliye Dergisi, S.161, Temmuz-Aralık 2011. 
4-“Küresel Vergi Rekabeti Karşısında Türk Vergi Sistemi”, Vergi Sorunları Dergisi, S.277, Ekim 2011.   
5-“Alman Yerel Yönetim Yapısı”, Türk İdare Dergisi, S.473, Aralık 2011.
 6-“TBMM’nin Bütçe Sonuçlarını Denetleme Süreci”, Yasama Dergisi, S.16, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2010. 
 7-“Parlamento-Bütçe İlişkilerinde Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarının Önemi”, Yasama Dergisi, S.17, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2011,
 8-“Parlamentoların Bütçe Sürecindeki Rolünü Değiştiren Dinamikler”, Maliye Dergisi, S.163, Temmuz-Aralık 2012.
 9-“Teorik ve Tarihsel Açıdan Bütçe Hakkı”, Yasama Dergisi, S.20, Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012.
 10-“Mali Yerelleşme Düzeyinin Ölçümü(Mali Özerklik Derecesi)”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 23 S.2, Nisan 2014.